Termenii și Condițiile de folosire a site-ului

Termeni și condiții de vânzare

Ultima actualizare: 24.apr.2020
 

Preambul

SC ENERGIC SRL – În calitate de entitate cu personalitate juridică, constituită conform legilor din România, având sediul social în București, sector 3, Strada Voroneț nr. 9, și punct de lucru ales pentru lucrări operaționale și logistice în județul Ilfov, orașul Otopeni, strada Ion Creangă nr. 23, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1595/2000, reprezentată legal prin dna. Cristina Otea, în calitate de Director General, numită în continuare „Vânzătorul”, vinde produsele prezentate pe site-ul său de vânzare la distanță, en-gros și cu amănuntul. Orice Comandă care nu corespunde în mod evident acestei clasificări sau orice Comandă frauduloasă sau care este declarată frauduloasă, va fi considerată de Vânzător ca fiind nulă și neavenită. Înainte de finalizarea Comenzii, Cumpărătorul declară că achiziționarea produselor de pe site-ul de vânzare la distanță nu are nicio legătură cu vreo activitate în afara interesului profesional sau în afara uzului casnic. În scopul Termenilor și Condițiilor de Vânzare, Cumpărătorul și Vânzătorul sunt numiți în mod individual Partea și colectiv Părțile.

 

Articolul 1 – Obiect

Termenii și Condițiile de Vânzare (în continuare „TCV”) au ca obiect, pe de o parte, informarea oricărui eventual Cumpărător despre condițiile și modalitățile în care vânzătorul (denumit în continuare „Vânzătorul”) vinde și livrează produsele comandate, iar pe de altă parte, stabilirea drepturilor și obligațiilor Părților în cadrul procesului de vânzare a produselor de către VÂNZĂTOR consumatorului (denumit înainte și în continuare și „Cumpărătorul”). Aceste condiții se aplică, fără restricții sau rezerve, tuturor vânzărilor de produse comercializate de VÂNZĂTOR pe Site-ul său care poate fi accesat pe Internet, la adresa www.TotalWashSupply.ro, precum și la adresa TotalWashSupply.ro, în continuare denumit „site-ul” sau „site-ul TotalWash Supply”. Prin urmare, faptul că un Cumpărător comandă un produs comercializat pe Site-ul TotalWash Supply presupune acceptarea deplină și integrală a Termenilor și Condițiilor de Vânzare, despre care Cumpărătorul declară că a luat cunoștință anterior plasării Comenzii.

TotalWash Supply își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii și Condițiile de Vânzare. Cu toate acestea, Condițiile Generale de Vânzare aplicabile unei Comenzi sunt cele acceptate de Cumpărător în momentul plasării Comenzii sale. Termenii și Condițiile de Vânzare (în continuare „TCV”) se completează cu prevederile cuprinse în Condițiile Generale de Utilizare a Site-ului „Politica de confidențialitate (Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal)” și „Politica de Utilizare a Cookie-urilor”.

 

Articolul 2 – Identificarea Societății

Denumire: SC ENERGIC SRL
Adresa sediului social: București, Sector 3, Strada Voroneț Nr. 9
Adresa punctului de lucru ales pentru corespondența privind comerțul electronic:
Oraș Otopeni, Strada Ion Creangă Nr. 23
Țara: România
Telefon: 0727-862.856
E-mail: office@totalwashsupply.ro

 

Articolul 3 – Încheierea contractului și comenzile

3.1 Tarife

Prețul pentru vânzarea online a produselor de pe Site-ul TotalWash Supply, exprimate în lei (RON), sunt cele în vigoare în momentul plasării Comenzii de către Cumpărător. Prețul de vânzare al produselor poate fi modificat de TotalWash Supply în orice moment. Prețurile se aplică vânzării la distanță.

Aceste prețuri nu conțin și cheltuielile de expediere, ce vor fi percepute separat, în plus față de prețul produselor cumpărate. Diferitele modalități de expediere sunt prevăzute în continuare în TCV; acestea pot fi oricând modificate de către TotalWash Supply. De aceea, TotalWash Supply îi sfătuiește pe Cumpărători să consulte cu regularitate TCV afișate pe Site.

Preturile includ taxa pe valoare adăugată (TVA) aplicabilă în ziua înregistrării Comenzii. Orice modificare a cotei de TVA aplicabile va fi în mod automat aplicată și prețului produselor vândute de TotalWash Supply pe Site-ul său.

3.2 Caracteristicile produselor

Cumpărătorul poate selecta unul sau mai multe produse dintre diferitele categorii prezentate pe Site-ul TotalWash Supply.

TotalWash Supply poate modifica în orice moment sortimentele produselor comercializate pe Site-ul său, în special în funcție de constrângerile legate de furnizorii săi, fără a aduce vreo atingere Comenzilor deja înregistrate de Cumpărător. Cumpărătorul poate, înainte de plasarea Comenzii, să se informeze de pe site-ul TotalWash Supply despre caracteristicile esențiale ale produsului (produselor) pe care dorește să-l (să le) comande.

Produsele respectă legislația în vigoare în România.

Informațiile înscrise pe ambalajele produselor vor fi disponibile cel puțin în limba română.

Pentru orice întrebare referitoare la produse și utilizarea lor, orice informații suplimentare sau solicitare de consiliere, Cumpărătorul poate contacta echipa TotalWash Supply la nr. de telefon 0727-862.856

3.3 Disponibilitate

Ofertele prezentate de TotalWash Supply sunt valabile atât timp cât rămân afișate pe Site, în limita stocurilor disponibile, în dimineața zilei în care se plasează comanda, în depozitul TotalWash Supply special dedicat vânzării prin intermediul Site-ului.

3.4 Comanda

Orice Comandă presupune acceptarea Termenilor și Condițiilor de Vânzare, a Condițiilor Generale de Utilizare a Site-ului și a prevederilor documentelor „Politica de confidențialitate (Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal)” „Politica de Utilizare a Cookie-urilor”, fără a aduce atingere eventualelor condiții contractuale particulare convenite de Părți, dacă există.

Cumpărătorul poate verifica detaliile Comenzii și poate corecta eventualele erori înainte de confirmarea Comenzii.

Din momentul în care Cumpărătorul confirmă comanda apăsând pe butonul „Trimite comanda” (denumită înainte și în continuare „Comanda”), se consideră că acesta a acceptat în cunoștință de cauză conținutul și condițiile Comenzii respective si, în special, Termenii și Condițiile de Vânzare, faptul că respectiva Comandă implică o obligație de plată din partea sa, prețurile, volumele, caracteristicile, cantitățile și termenul de livrare a produselor comercializate și comandate de Cumpărător.

După validarea acestei etape, Cumpărătorul nu va mai putea anula Comanda decât în temeiul dreptului de renunțare prevăzut de art. 6 de mai jos. Vânzarea va fi definitivă (sub rezerva exercitării de către Cumpărător a dreptului său de retragere, în condițiile prevăzute la articolul 6 din Termenii și Condițiile de Vânzare).

Comanda va fi confirmata de TotalWash Supply prin transmiterea unei informări electronice Cumpărătorului („mesajul electronic pentru confirmarea Comenzii”).

Un al doilea mesaj electronic va fi transmis Cumpărătorului în momentul expedierii Comenzii. În acest moment, TotalWash Supply va fi îndreptățit să încaseze prețul aferent Comenzii.

TotalWash Supply recomandă Cumpărătorului să păstreze cele doua mesaje electronice pe suport de hârtie sau informatic. Cumpărătorul este informat despre faptul că cele doua mesaje electronice vor fi transmise la adresa de mesagerie electronică indicată de Cumpărător în momentul înregistrării sau identificării sale, anterior plasării Comenzii.

TotalWash Supply va fi îndreptățită să încaseze prețul total aferent Comenzii:

 • pentru plățile efectuate conform articolului 4.1 de mai jos: imediat după transmiterea mesajului electronic pentru informarea Cumpărătorului despre expedierea Comenzii sale;
 • pentru plățile efectuate în sistem ramburs: în momentul livrării coletului, TotalWash Supply având dreptul de a refuza remiterea coletului în situația în care Cumpărătorul nu achită prețul produselor comandate.

De aceea, în caz de eroare la menționarea adresei de mesagerie electronica sau de nerecepționare a mesajului electronic pentru confirmarea Comenzii, TotalWash Supply nu va putea fi trasă la răspundere. În acest caz, vânzarea va fi considerată definitivă, cu excepția cazurilor de anulare a Comenzii de către TotalWash Supply, în special pentru indisponibilitatea produselor în condițiile arătate mai sus. Cu toate acestea, Cumpărătorul va putea să-și exercite dreptul de retragere, în condițiile prevăzute la articolul 6 din Termenii și Condițiile de Vânzare.

În fine, TotalWash Supply își rezervă dreptul de a suspenda sau anula executarea oricărei Comenzi și/sau livrări, indiferent de natura sau etapa executării sale, în caz de neplată sau plată parțială a oricăror sume datorate de Cumpărător, în caz de incident de plată sau de fraudă ori tentativă de fraudă în legătură cu utilizarea Site-ului TotalWash Supply, inclusiv cu ocazia unor Comenzi anterioare.

 

Articolul 4 – Plata

4.1 Instrumente de plată

În momentul înregistrării Comenzii, Cumpărătorul garantează TotalWash Supply că dispune de autorizațiile necesare pentru utilizarea instrumentului de plată ales pentru Comanda sa.

4.1.1 Carduri bancare

Cardurile bancare acceptate pe Site-ul TotalWash Supply și la Serviciul Clienți al TotalWash Supply sunt următoarele: Visa și MasterCard. Aceste carduri de debit sau credit trebuie să fie emise de o instituție bancară sau financiară cu sediul în România.

4.1.2 Ramburs (numerar la curier)

Această modalitate de plată presupune achitarea comenzii în momentul livrării coletului, eliberarea chitanței făcându-se de firma de curierat.

4.1.3 Numerar la ridicarea de la punctul de lucru operațional TotalWash Supply

Această modalitate de plată presupune achitarea comenzii odată cu ridicarea coletului de către client, de la punctul de lucru operațional TotalWash Supply din Oraș Otopeni, Strada Ion Creangă Nr. 23, eliberarea chitanței făcându-se de către Serviciul Clienți TotalWash Supply.

4.2 Modalitățile de plată

În funcție de modalitatea de plată aleasă, plata trebuie efectuată în momentul plasării Comenzii online de către Cumpărător în cazul plaților prin card bancar, respectiv în momentul livrării coletului în cazul plații ramburs.

În caz de dificultate cu ocazia efectuării plații, Cumpărătorul va putea apela la instituția bancară emitentă a cardului bancar sau, în cazul în care acesta consideră că ar putea obține o informație de la TotalWash Supply, la Serviciul Clienți al TotalWash Supply – la numărul de telefon 0727-862.856, în intervalul orelor de program menționate în secțiunea „Contact” de pe Site-ul TotalWash Supply.

Toate Comenzile sunt plătibile în lei (RON), cu toate taxele și contribuțiile obligatorii incluse.

La latitudinea TotalWash Supply, se vor putea aplica de drept penalități de întârziere, egale cu rata dobânzii legale, sumelor neachitate la data expirării unui termen de zece zile de la data Comenzii sau de la data notificării respingerii plații bancare.

În plus, TotalWash Supply își rezervă dreptul de a suspenda sau anula executarea oricărei Comenzi și/sau livrări, indiferent de natura sau etapa executării sale, în caz de neplată sau plată parțială a oricăror sume datorate de Cumpărător, în caz de incident de plată sau de fraudă ori tentativă de fraudă în legătură cu utilizarea Site-ului TotalWash Supply, inclusiv cu ocazia unor Comenzi anterioare.

4.3 Securitatea operațiunilor de plată

Pentru a asigura securitatea plaților cu cardul bancar, această opțiune se va face în siguranță într-un mediu securizat asigurat de platforma https://plati.online/. Societatea noastră nu are acces la aceste date iar plata nu are loc în paginile noastre.

În cadrul luptei împotriva infracțiunilor săvârșite pe Internet, informațiile referitoare la Comanda Cumpărătorului vor putea fi transmise oricărui terț abilitat prin lege sau desemnat de TotalWash Supply, numai în scopul verificării identității Cumpărătorului, a validității Comenzii, a modalității de plată utilizate și a livrării avute în vedere.

Urmare a acestui control, TotalWash Supply va avea dreptul de a solicita fotocopia cărții de identitate a Cumpărătorului și/sau orice informație despre identitatea Cumpărătorului. Orice Cumpărător are dreptul de acces, rectificare și ștergere a datelor cu caracter personal care îl privesc și care sunt prelucrate de TotalWash Supply, în condițiile prevăzute în documentele „Politica de confidențialitate (Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal)” și „Politica de Utilizare a Cookie-urilor”.

 

Articolul 5 – Livrarea și recepționarea

5.1 Reguli generale

Produsele comandate de Cumpărător în conformitate cu prezentele TCV vor fi livrate la adresa indicată de Cumpărător ca fiind adresa de livrare pentru respectiva Comandă („Adresa de livrare”).

TotalWash Supply livrează pe întreg teritoriul României.

Facturile de achiziție sunt transmise prin mesaj electronic la adresa de mesagerie electronică indicată de Cumpărător în momentul înregistrării sale pe Site-ul TotalWash Supply sau în format hârtie, împreună cu Comanda.

5.2 Modalitățile de livrare ale Site-ului TotalWash Supply.ro

5.2.1 Livrarea prin curier DPD

Livrarea prin DPD (Oficiul DPD Bucuresti Mogoșoaia), Str. Buiacului, Nr. 2, LogIQ Logistic Park, Corp A (A1-A2), 077135, Mogoșoaia, jud. Ilfov, în continuare « DPD »

În momentul livrării, livrarea se face de către prepusul DPD Cumpărătorului sau destinatarului Comenzii, iar acesta din urmă poate fi solicitat să semneze o confirmare de primire, care face dovada livrării de către TotalWash Supply și a primirii de către Cumpărător sau destinatarul Comenzii a produselor comandate.

Însăși livrarea coletului nu poate fi contestată dacă respectivul colet apare să fi fost livrat, sistemul informatic (print screen) al transportatorului făcând dovada acestui fapt.

Prin agrearea Termenilor și Condițiilor de Vânzare, Cumpărătorul este de acord și împuternicește transportatorul ca, în cazul în care Cumpărătorul însuși sau destinatarul livrării nu este prezent la adresa indicată pentru livrare, să remită coletul către:

 • oricare dintre persoanele aflate în încăperile adresei de livrare, în cazul în care se livrează la o locuință.
 • unei persoane împuternicite, în cazul în care se livrează la o firmă / clădire de birouri.

Costul livrării este afișat pe factura finală.

În cazul livrărilor prin DPD, dacă Cumpărătorul exercită dreptul de retragere din contractul de vânzare – cumpărare în sensul returnării produsului, TotalWash Supply nu suportă costul de returnare a produsului.

5.2.2 Livrarea prin curier Urgent Cargus

Livrarea prin Urgent Cargus S.R.L. Sediul Central Măgurele, str. Atomiștilor nr. 99 – 115, corp C1, jud. Ilfov, România, Cod poștal: 077125, CUI: RO3541906, RC: J23/344/2013, Punct de lucru, str. 11 iunie, nr. 14, sector 4, București, România, Cod poștal: 040172, numita în continuare CARGUS – Serviciu disponibil PENTRU PRODUSELE / DETERGENȚII LICHIZI

În momentul livrării, livrarea se face de către prepusul Urgent Cargus Cumpărătorului sau destinatarului Comenzii, iar acesta din urmă poate fi solicitat să semneze o confirmare de primire, care face dovada livrării de către TotalWash Supply și a primirii de către Cumpărător sau destinatarul Comenzii a produselor comandate.

Însăși livrarea coletului nu poate fi contestată dacă respectivul colet apare să fi fost livrat, sistemul informatic (print screen) al transportatorului făcând dovada acestui fapt.

Prin agrearea Termenilor și Condițiilor de Vânzare, Cumpărătorul este de acord și împuternicește transportatorul ca, în cazul în care Cumpărătorul însuși sau destinatarul livrării nu este prezent la adresa indicată pentru livrare, să remită coletul către:

 • oricare dintre persoanele aflate în încăperile adresei de livrare, în cazul în care se livrează la o locuință.
 • unei persoane împuternicite, în cazul în care se livrează la o firmă / clădire de birouri.

5.2.3 Ridicarea de la punctul de lucru operațional TotalWash Supply

Produsele comandate pot fi ridicate personal de client sau de o persoană împuternicită, de la punctul de lucru operațional al TotalWash Supply din Oraș Otopeni, Strada Ion Creangă Nr. 23. Produsele pot fi ridicate doar în intervalul orelor de program menționate în secțiunea „Contact” de pe Site-ul TotalWash Supply și după o confirmare prealabilă de la departamentul Relații Clienți TotalWash Supply.

5.3 Anomalie, avarie, colet deteriorat

5.3.1 Dispoziții generale

Cumpărătorul sau destinatarul Comenzii este rugat să verifice starea aparentă a coletului și a produselor în momentul efectuării livrării.

În caz de anomalie cu privire la colet (colet deteriorat, colet deschis, urme de lichid, etc) sau la produsul (produsele) comandat(e) (produs(e) lipsă, produs(e) deteriorat(e), Cumpărătorul sau destinatarul Comenzii va trebui să urmeze în mod obligatoriu procedura descrisă mai jos (articolele 5.3.2 și 5.3.3 din Termenii și Condițiile de Vânzare), corespunzătoare condițiilor Comenzii. Nerespectarea procedurii adecvate exclude posibilitatea oricărei reclamații împotriva transportatorului și a TotalWash Supply. În special, Cumpărătorul nu va putea pretinde nicio rambursare a vreunei sume. Cumpărătorul sau destinatarul Comenzii nu va putea nici sa pretindă TotalWash Supply să livreze din nou produsele comandate.

De asemenea, Cumpărătorul sau destinatarul Comenzii are posibilitatea de a apela la Serviciul Clienți al TotalWash Supply pentru a afla modalitățile de returnare a produsului (produselor) deteriorat(e). Procedura de returnare a produselor deteriorate indicată de Serviciul Clienți al TotalWash Supply va trebui urmată în mod obligatoriu de Cumpărător. În caz contrar, Cumpărătorul nu va putea pretinde rambursarea niciunei sume sau înlocuirea produselor respective.

5.3.2 Procedurile ce trebuie obligatoriu urmate atunci când coletul este deteriorat

Livrarea prin DPD
 • În cazul constatării anomaliei în prezenta prepusului DPD

  Atenție! Nu este permisă condiționarea de către Cumpărător a primirii coletului sau achitării prin ramburs a prețului comenzii de deschiderea coletului sau verificarea conținutului acestuia!

  În cazul daunelor vizibile ale coletului, Cumpărătorul va refuza livrarea și va formula imediat, clar și detaliat toate rezervele cu privire la anomalia constatată. Aceste rezerve trebuie scrise de Cumpărător sau destinatarul Comenzii pe bonul de livrare al DPD.

  Totodată, Cumpărătorul va semnala obiecțiunile la Serviciul Clienți al TotalWash Supply, la numărul de telefon 0727-862.856

 • În cazul constatării anomaliei în absența curierului

  Cumpărătorul va semnala pagubele sau lipsurile constatate, formulând toate reclamațiile și rezervele la Serviciul Clienți al TotalWash Supply, la numărul de telefon 0727-862.856 sau prin e-mail la adresa de e-mail: office@totalwashsupply.ro. Notificarea incidentelor și formularea rezervelor trebuie să intervină în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la data livrării. TotalWash Supply va furniza un răspuns privind reclamațiile înregistrate în termen de maximum 30 (treizeci) de zile. Diferendele ce nu au putut fi soluționate pe cale amiabilă vor fi deferite spre competenta soluționare instanțelor judecătorești din România, fără a exclude posibilitatea intervenției altor instituții de resort.

Livrarea prin CARGUS
 • În cazul constatării anomaliei în prezenta prepusului URGENT CARGUS

  Atenție! Nu este permisă condiționarea de către Cumpărător a primirii coletului sau achitării prin ramburs a prețului comenzii de deschiderea coletului sau verificarea conținutului acestuia!

  În cazul daunelor vizibile ale coletului, Cumpărătorul va refuza livrarea și va formula imediat, clar și detaliat toate rezervele cu privire la anomalia constatată. Aceste rezerve trebuie scrise de Cumpărător sau destinatarul Comenzii pe bonul de livrare al URGENT CARGUS.

  Totodată, Cumpărătorul va semnala obiecțiunile la Serviciul Clienți al TotalWash Supply, la numărul de telefon 0727-862.856.

 • În cazul constatării anomaliei în absența prepusului CARGUS

  Cumpărătorul va semnala pagubele sau lipsurile constatate, formulând toate reclamațiile și rezervele la Serviciul Clienți al TotalWash Supply, la numărul de telefon 0727 862 856 sau prin e-mail la adresa de e-mail: office@totalwashsupply.ro. Notificarea incidentelor și formularea rezervelor trebuie să intervină în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la data livrării. TotalWash Supply va furniza un răspuns privind reclamațiile înregistrate în termen de maximum 30 (treizeci) de zile. Diferendele ce nu au putut fi soluționate pe cale amiabilă vor fi deferite spre competenta soluționare instanțelor judecătorești din Romania, fără a exclude posibilitatea intervenției altor instituții de resort.

5.3.3 Procedura ce trebuie urmată obligatoriu în cazul produselor lipsă sau deteriorate

Cumpărătorul sau destinatarul Comenzii va trebui să semnaleze absența sau degradarea produsului Serviciului Clienți al TotalWash Supply la numărul de telefon 0727-862.856 sau prin e-mail la adresa office@totalwashsupply.ro. Notificarea incidentelor și formularea rezervelor trebuie să intervină în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la data livrării. TotalWash Supply va furniza un răspuns privind reclamațiile înregistrate în termen de maximum 30 (treizeci) de zile. Diferendele ce nu au putut fi soluționate pe cale amiabilă vor fi deferite spre competenta soluționare instanțelor judecătorești din România, fără a exclude posibilitatea intervenției altor instituții de resort.

Serviciul Clienți al TotalWash Supply va putea solicita orice informație cu privire la identitatea Cumpărătorului sau a destinatarului Comenzii și va putea recurge la orice verificare utilă în acest sens.

5.4 Termenele de livrare

În cazul livrării prin DPD, se va încerca o livrare a produselor cumpărate într-un termen de aproximativ 1-3 zile lucrătoare de la încheierea contractului de vânzare – cumpărare. În cazuri temeinic justificate, termenul de livrare poate fi de maximum 30 (treizeci) de zile de la încheierea contractului. Termenele de livrare încep să curgă de la data încheierii contractului de vânzare, mai exact a transmiterii mesajului electronic pentru confirmarea Comenzii.

În cazul livrării prin CARGUS, se vor depune diligențe astfel încât comenzile plasate până în ora 14:00 în zilele lucrătoare (luni-vineri) să fie livrate în aceeași zi. În cazul comenzilor plasate după ora 14:00 în zilele lucrătoare (luni-vineri), se vor depune diligențe astfel încât livrarea să fie efectuată a doua zi lucrătoare. În cazuri temeinic justificate, termenul de livrare poate fi de maximum 30 (treizeci) de zile de la încheierea contractului. Termenele de livrare încep sa curgă de la data încheierii contractului de vânzare – cumpărare, mai exact a transmiterii mesajului electronic pentru confirmarea Comenzii.

În cazul depășirii acestor termene, care nu se datorează unui caz de forță majoră, Cumpărătorul are posibilitatea sa anuleze Comanda (să dispună asupra rezoluțiunii contractului) în următoarele condiții:

 • după transmiterea către Serviciul Clienți al TotalWash Supply și prin e-mail la adresa office@totalwashsupply.ro a unei puneri în întârziere în vederea efectuării livrării într-un termen suplimentar rezonabil, de îndată ce această punere în întârziere nu a produs efectele așteptate, sau
 • dacă respectivul Cumpărător a comunicat către TotalWash Supply, înainte de încheierea contractului, că termenul de livrare era o condiție esențială pentru Comanda sa.

Cererea de anulare a Comenzii va fi comunicata prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa indicată în secțiunea „Contact” de pe Site.

În cazul depășirii termenelor de livrare de mai sus, care nu se datorează unui caz de forță majoră, TotalWash Supply va demara o anchetă finalizată cu un rezultat / concluzie. Dacă se dovedește că ancheta depășește zona de competențe TotalWash Supply, se va apela la instituțiile abilitate în rezolvarea ei.

În ipoteza în care ancheta va releva o culpă exclusivă imputabilă TotalWash Supply sau transportatorului, TotalWash Supply va rambursa suma integrală achitată de Cumpărător și încasată de TotalWash Supply în baza respectivei Comenzi, cu condiția ca toata Comanda să fie returnată de Cumpărător către TotalWash Supply. Rambursarea se va face prin virament bancar în contul indicat de Cumpărător în acest sens, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 7 (șapte) zile de la data la care Cumpărătorul și-a exercitat dreptul de a obține anularea Comenzii sau de la finalizarea anchetei.

Dacă Comanda nu este returnată integral sau dacă ancheta nu relevă nicio culpă exclusivă imputabilă TotalWash Supply sau transportatorului, Cumpărătorul nu va putea pretinde nici rambursarea sumelor achitate de el, nici o nouă livrare a produselor comandate, cu excepția cazului în care demonstrează, prin orice mijloace, că nu este responsabil de situația creată.

 

Articolul 6 – Drepturile și termenele de retragere

6.1 Dreptul și termenul legal de retragere

6.1.1 Termenul exercitării dreptului legal de retragere

În conformitate cu articolul 9 (1) din Ordonanța de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, Cumpărătorul are la dispoziție un termen de 14 (paisprezece) zile de la data la care Cumpărătorul sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de Cumpărător, intră în posesia fizică a produselor, pentru a-și exercita dreptul legal de retragere, fără a fi obligat să-și motiveze decizia.

6.1.2. Modalitățile de exercitare a dreptului legal de retragere

Cumpărătorul sau, după caz, destinatarul Comenzii, pentru a-și exercita dreptul de retragere, trebuie să informeze expres TotalWash Supply la următoarele date de contact: TotalWash Supply, oraș Otopeni, strada Ion Creangă nr 23, e-mail: office@totalwashsupply.ro, cu privire la decizia sa de a se retrage din prezentul contract, utilizând o declarație neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisa prin poștă sau e-mail. TotalWash Supply îi va transmite fără întârziere, pe un suport durabil, de exemplu prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere. Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient ca Cumpărătorul să trimită comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

6.1.3 Produsele exceptate de la exercitarea dreptului legal de retragere

În conformitate cu articolul 16 din Ordonanța de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, dreptul de retragere nu poate fi exercitat pentru Comenzile care se referă la:

 • furnizarea de bunuri care au fost desigilate după livrare, care nu mai pot fi returnate din motive de igienă sau protecție a sănătății.

Prin urmare, Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că nu se va putea prevala de dreptul său legal de retragere cu privire la produsele desigilate de el, a căror nouă comercializare de către TotalWash Supply ar putea prezenta riscuri din motive de igienă sau de protecție a sănătății pentru consumatori.

6.1.4 Consecințele exercitării dreptului legal de retragere

În situația în care produsele pot face obiectul dreptului legal de retragere, Cumpărătorul care își exercită dreptul de retragere în condițiile prevăzute de prezentul articol cu privire la termenele și modalitățile de returnare a produselor, va putea obține rambursarea contravalorii produselor returnate, precum și a cheltuielile de expediere aferente returnării Comenzii către TotalWash Supply. Cumpărătorului sau destinatarului Comenzii care își exercită dreptul legal de retragere în condițiile prevăzute de prezentul articol cu privire la termenele și modalitățile de returnare a Produselor, i se vor rambursa toate sumele achitate către TotalWash Supply cu titlu de plată pentru comanda cu privire la care s-a exercitat dreptul de retragere, cu excepția costurilor livrării inițiale a Comenzii, fără întârzieri nejustificate, și, în orice caz, nu mai târziu de 14 (paisprezece) zile de la data la care TotalWash Supply este corespunzător notificată cu privire la decizia de retragere din prezentul Contract. În temeiul art. 13 (2) din ordonanța de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, Consumatorul înțelege și își dă în mod expres consimțământul ca rambursarea sumelor să se efectueze exclusiv prin transfer bancar, sens în care se obligă să furnizeze TotalWash Supply datele unui cont bancar pentru transferul sumelor. În orice caz, Consumatorului nu i se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări. TotalWash Supply are dreptul de a amâna rambursarea până la data la care primește înapoi produsele. Produsele returnate vor fi expediate de Cumpărător către TotalWash Supply, oraș Otopeni, strada Ion Creangă nr 23. Cumpărătorul este responsabil doar pentru diminuarea valorii produselor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționarii produselor.

6.1.5. Cheltuieli

În conformitate cu articolul 14 (2) din Ordonanța de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, cheltuielile de returnare a produselor vor fi suportate de Cumpărător. Prin excepție, în cazurile de neconcordanță între produsele livrate și Comandă cheltuielile de returnare vor fi suportate de TotalWash Supply.

6.2 Dreptul și termenul contractual de retragere

Preocupată de asigurarea satisfacției Cumpărătorilor săi și a destinatarilor Comenzilor, TotalWash Supply acceptă returnarea prin poștă a produselor comandate pe Site-ul TotalWash Supply, peste termenul legal menționat la articolul 6.1.1. de mai sus, în condițiile prevăzute în cele ce urmează (denumit în continuare „dreptul contractual de retragere”).

6.2.1 Termenul de exercitare a dreptului contractual de retragere

Cumpărătorul sau destinatarul Comenzii are la dispoziție, pentru returnarea produselor, 15 zile de la data la care Cumpărătorul sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicata de Cumpărător, intră în posesia fizică a produselor.

6.2.2 Modalitățile de exercitare a dreptului contractual de retragere

Modalitățile de exercitare a dreptului contractual de retragere sunt descrise la articolul 6.3 din Termenii și Condițiile de Vânzare.

6.2.3 Produsele exceptate de la exercitarea dreptului contractual de retragere

Dreptul contractual de retragere nu poate fi exercitat pentru Comenzile care se referă la:

 • furnizarea de bunuri care au fost desigilate după livrare, care nu mai pot fi returnate din motive de igienă sau protecție a sănătății;
 • furnizarea de bunuri confecționate potrivit specificațiilor consumatorului sau evident personalizate.

Prin urmare, Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că nu se va putea prevala de dreptul său contractual de retragere cu privire la produsele desigilate de el, a căror nouă comercializare de către TotalWash Supply ar putea prezenta riscuri din motive de igienă sau de protecție a sănătății pentru consumatori.

6.2.4. Consecințele exercitării dreptului contractual de retragere

În situația în care Produsele pot face obiectul dreptului contractual de retragere, Cumpărătorului sau destinatarului Comenzii care își exercită dreptul contractual de retragere în condițiile prevăzute de prezentul articol cu privire la termenele și modalitățile de returnare a Produselor, i se vor rambursa toate sumele achitate TotalWash Supply cu titlu de plată pentru comanda cu privire la care s-a exercitat dreptul de retragere, inclusiv costurile livrării. În temeiul art. 13(2) din Ordonanța de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, Consumatorul înțelege și își dă în mod expres consimțământul ca rambursarea sumelor să se efectueze exclusiv prin transfer bancar, sens în care se obligă să furnizeze TotalWash Supply datele unui cont bancar pentru transferul sumelor. În orice caz, Consumatorului nu i se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări. TotalWash Supply are dreptul de a amâna rambursarea până la data la care primește înapoi produsele sau până la momentul la care Consumatorul îi va furniza dovada că a trimis înapoi produsele, fiind valabilă data cea mai apropiată.

6.2.5. Cheltuieli

În conformitate cu articolul 14 (2) din Ordonanța de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, cheltuielile de returnare a produselor vor fi suportate de Cumpărător. Prin excepție, în cazurile de neconcordanță între produsele livrate și Comandă cheltuielile de returnare vor fi suportate de TotalWash Supply. De asemenea, TotalWash Supply va suporta cheltuielile de returnare a produselor în cazul în care livrarea inițială a fost efectuată prin DPD, cu respectarea prevederilor art. 5.2.1. de mai sus.

6.3 Politica de retur

6.3.1. Dispoziții generale aplicabile returului produselor

Este obligatoriu ca produsele să fie returnate către TotalWash Supply într-o stare care să permită repunerea lor la vânzare (produse în stare perfectă împreună cu ambalajul original intact, accesoriile, prospectele, holograma, etc) cel mai târziu, după caz, în termen de 14 (paisprezece) zile respectiv 30 (treizeci) de zile de la data la care Cumpărătorul sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicata de Cumpărător, intră în posesia fizică a produselor.

Retururile de produse trimise după expirarea acestui termen nu sunt acceptate.

În plus, produsele vor fi însoțite de numărul de Comandă, menționat fie pe Bonul de Retur, transmis împreună cu produsele livrate, semnat de Cumpărător sau destinatarul Comenzii, fie pe orice alt document. Cumpărătorul și destinatarul Comenzii, daca acesta diferă de Cumpărător, sunt informați despre faptul că utilizarea Bonului de Retur facilitează prelucrarea returului de către TotalWash Supply. Cumpărătorul sau destinatarul Comenzii, daca acesta diferă de Cumpărător, este așadar rugat să utilizeze Bonul de Retur.

În situația în care Cumpărătorul a beneficiat pe Site de o ofertă specială, care îi permitea, în anumite condiții, să achiziționeze unul sau mai multe produse ofertate în schimbul Comenzii sale sau să beneficieze fără cost suplimentar de diferite eșantioane promoționale, se va considera că prin exercitarea dreptului său de retragere acesta din urmă nu mai este eligibil pentru a beneficia de respectiva ofertă sau de respectivele eșantioane. Cumpărătorul va trebui să restituie produsul (produsele) pe care dorește să îl/le returneze doar împreună cu eșantioanele primite respectiv produsul (produsele) achiziționate la ofertă în schimbul Comenzii produsului/produselor returnat(e), astfel încât TotalWash Supply să poată da curs cererii sale de retragere.

Cumpărătorul va fi răspunzător pentru diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și, după caz, a funcționării produselor.

6.3.2. Returnarea coletului prin curier

În plus față de condițiile prevăzute la articolul 6.3.1 din Termenii și Condițiile de Vânzare, Cumpărătorul sau destinatarul Comenzii, care dorește să-și exercite dreptul de retragere, legal sau contractual, returnând produsul prin curier/colet, trebuie să urmeze instrucțiunile următoare:

 • este obligatorie utilizarea ambalajului original pentru returnarea produsului (produselor) respectiv(e).

Atunci când Cumpărătorul / destinatarul Comenzii nu demonstrează ca a predat efectiv produsul unui transportator conform celor de mai sus, toate riscurile legate de returnarea produsului sunt în sarcina Cumpărătorului sau a destinatarului Comenzii.

 

Articolul 7 – Garanții legale

Toate produsele comercializate pe Site beneficiază de garanția legală de conformitate (astfel cum este definită de Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora) care dau Cumpărătorului posibilitatea să returneze produsele defecte sau neconforme ce i-au fost livrate.

 

Articolul 8 – Litigii

8.1 În cazul apariției unor litigii/diferende sunt aplicabile și prevederile O.G 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți în ceea ce privește Soluționarea Alternativă a Litigiilor.

8.2 În cazul în care litigiile/diferendele nu se pot soluționa în mod amiabil, acestea urmează să fie soluționate de către instanțele judecătorești competente.

8.3 În litigiile din această materie (dreptul consumatorilor), părțile pot conveni alegerea instanței competente numai după nașterea dreptului la acțiune. Orice convenție contrară este considerată ca nescrisă.